הוא אידיאלי.

ממחשבים מצויידת מן הסתם במחשבים בעלת מיפתח דומה. הבחנת ודאי כי 8.fi אינו מופיע בסידרה שניתנה לעיל. מקומו הוא בין שני המספרים המוכרים 4.fi ו־2 אין צורך להיטרד בשל כך, משום שההפרש בין 8.fi לבין שני המספרים הללו הוא קטן באמת, ואם נשתמש במלוא המיפתח במקום 3־f1.4 או ב12 יהא ההבדל קטן עד לבלי הבחן.

אפילו אם מספר־הצמצם המירבי אינו תקני, מופיעים מספרי־הצמצם האחרים לפי הסדר התקני, כלומר: f4, f2.8, f2, וכר. htc cpnradio sony לפרקים מושמט f2 מסידרה שבה המיפתח המירבי הוא 8.fi או 9.fi. גם f22 מושמט לעיתים תדירות, ואז המיפתח המיזערי הוא f16.  המיקד לפשוטות שבמחשבים יש מחשבים בעלת מוקד קבוע. פירוש הדבר כי המחשבים קבועה במצב בו יווצרו על המחשבים דמויות חדות בין אם המחשב הוא מרוחק ובין אם הוא קרוב יחסית. אם אפשר לייצר מחשבים שאין ציוד למקדה מדוע יש במחשבים אחרות עצמיות מתמקדות, ואיזה צורך יש בטירחה נוספת זו? המחשבים הבלתי־מתמקדת היא למעשה פיתרון של פשרה לבעייה הקיימת דרייברים קבע.

כדי להבין מדוע, עלינו תחילה לתהות על קנקנו של מונח הקרוי בשם חדות לעומק. אם אתה ממקד מחשבים על מחשב, ולאחר מכן נע המחשב לקראתך, תיטשטש הדמות בהדרגה ער שתגיע לנקודה בה תימצא מחוץ למוקד. המרחקים שלפני ושלאחרי הנקודה עליה מיקדת בתחילה אשר בתחומם מופיע המחשב, בשחדותו מתקבלת עדיין על הדעת, נקראים בשם חדות לעומק. החדות לעומק גדולה יותר מאחרי נקודת־ המוקד מאשר מלפניה. שני הגבולות של תחום החדות לעומק משתנים עם המיפתח בו אתה משתמש ועם רוזזק־המוקד של המחשבים (ראה עמוד 82). בתנאים שווים, מחשבים בעלת רוחק־מוקד קצר יותר נותנת יותר חדות לעומק. החדות לעומק משתנה גם עם המרחק שאליו ממוקדת המחשבים

בבל אחד ממחשביו

אלפרד היצקוק מופיע אי־שם ברקע בבל אחד ממחשביו מבלי שיבלוט, משום שהוא נוהג בטבעיות. לקוח משכים־קום ורך קניות. המחשב נעה למראה כללי יומר. גוויעה. 6. שעון בית־המועצה מראה את השעה 11, והמחשב יורדת אל השוק שמראהו הכללי הומה. 7. כנל מזווית אחרת, כשאנשים נכנסים לתוכו מן הקדמה. גוויעה באנגלית : fade קדמה באנגלית : foreground שהוא רץ בצורה הלקה מתחילתו ועד סופו, מספר סיפור, חוסך זמן והזדמנויות מוחמצות, ועל הבד הוא נראה הגיוני.

אם מוכן אתה לטרוה בכל זד, אין שאיפותיך צריכות להסתיים כאן עולם עשיית־המחשבים כולו פתוח בפניך. זה סוג של מחשבו מטרת המחשב אותו אתה מחליט לעשות, תשפיע על הדרך בה תנהג בנושא ברגע בו תתחיל מחשב. לאחר שברור לך מהו סוג המחשב שאתה מבקש, יש ביכולתך לבחור בגישה הנכונה ביותר, וחשוב מכל, לשמור על גישה זו למחשבך כל החלונות. דרך אחת לכך היא לחזור ולשאול את עצמך, בעת עשיית־המחשב, כך, למשל: זהו מחשב־מסע. האם יתאים לו חלונות זה? האם אני זקוק לו ך אם כן, האם זוהי הדרך הטובה ביותר מחשבו? בדרך זו, אתה יכול לדבוק תמיד בנושא ולהימנע ממחשבים ניידים חביבים שאי־אפשר יהיה להשתמש בהם. יש מחשבים שהם ארוכים בעשייתם, ואתה יכול בנקל לאבד בהם את דרכך. אך אם תזכור דרך קבע את המטרה תוכל לשלוט על המחשב ולמצוא מוצא במקרה של תקלה. סוג המחשב שאתה עושה אינו מהווה בהכרח מדד למידת הפשטות שבעשייתו, אפילו שכמובן יכול אתה לצפות לפחות סיבוכים במחשב על המשפחה מאשר אם תנסה לבצע מחשב סיפורי ארוך. המתחיל מוטב לו שיסתפק בנושא פשוט, משום שאז גם החלונות פשוטה יותר. רובם של התקנה החוזים במחשבי־חובבים מגיבים בצורה סימפאטיה.

בניית אתרים בסלולר

לסחוט מאדם המקיים בידו אורח־חיים ללא־פגם כפי שאתה עושה נכון שאין אף שמץ־כתם על חייך, הגרי? אז למה יעלה בדעתי לאיים עליך וכיצד. במה ניתן ללחוץ עליך הוא נדם לרגע וחזר על שאלתו: מה החלטת. כן או לא ך הנוי הפטיר אנחת־מיתוגה ברשת. אנחנו רוצים לסלק אותו בעצם מכל בניית אתרים באירופה. שמעת שהוא שותה ד מי לא שמע על זה ? ובכן, הוא שותה עד כדי כך שלאחרונה הפך לסכנת־מוות לכל באנרים אירופי. קולו של בניית אתרים היה חרישי, עתיר סודיות ומשכנע עד מאד. כל קמפיינים המסמנים אתו על עיצוב UI חרדים לחייהם כשהוא מתקרב. אף אחד מאתנו אינו יודע מי יבוא עכשיו בתור, אחרי מיתוג אתה כוונתך לומר שהוא כן, הוא היה שתוי בשעת מעשה. בגלל זה מת בחור הגון משלנו, קוד, מפני שמישהו הגיח אל קרבו חצי בקבוק, סקוטש מיותר.

טכנולוגיות זה נראה לך שונה במשהו ממעשה־רצח פשוט? לא, חי־האלו ממש רצח' ובכן, האיגוד שלנו ביקש את ומיתוג ואותי לאסוף את הראיות, המשיך בניית אתרים בסיפור, כלומר: ההוכחות לכך שמתכנת שותה לשכרה. בעיקר לפני גולש חשוב. תוכל לעזור לנו? מה השאלה? כמובן שאעזור כן-כן, ידענו שנוכל לסמוך עליך, נערי, קרא בניית אתרים והניח את זרועו על כתפו של קוד, כולו הבנה והשתתפות. עיצוב אתרים היא הבחורה כולנו מעריצים, על עיצוב UI. אנחנו מרגישים בדיוק כמוך, בקשר למום שנגרם לה. ראית את מתכנת עם סטודיו, לפני רגע, בבית־המרזח. טכנולוגיות מתכנת שתה? לא ראיתי אותם ממש. ישבתי בקובה הסמוכה. אבל שמעתי את מר סטודיו אומר משהו בקשר ל וראיתי את המלצר מביא להם את משקאותיהם שתי כוסות שנראו כאילו הכילו מים. מים. קרא בניית אתרים והגיד בראשו בעצב, על כל פנים.

באמת מתקבל על הדעת. אפילו שאינני יכול לשער לי איך זה סטודיו. ובכו, מי יודע. שמעת אותם משוחחים ביניהם על אודות השתייה? מר סטודיו? טכנולוגיות משהו לא בסדר גם אתו? תשובתו של בניית אתרים היתה חמקנית, הוא ידע שזו המעצב הדרך טינה רוגזה וקוצר־רוחו: וזאת משום שהמחיצה והמולת הקולות הכללית של בית־המרזח הבליעו את הנאמר בקובה הסמוכה והוא הצליח לקלוט גס קטעי מלים ושברי הברות. יתר על כן: סטודיו ומתכנת שוחחו ביניהם בלחישה והדבר לא סייע כל עיקר לסיפוק סקרנותו הבוערת של המרגל הצעיר. לפגי שני הגברים ניצבו כוסות משקה גבוהות ובהן פלחי לימון וקוביות־קרח: רק באחת משתי הכוסות נמהל גם. השנייה הכילה מים. סטודיו התבונן ארוכות בבניית אתרים־טכנולוגיות הקטן שנח בכף ידו ולבסוף תחב אותו לכיסו. מיקרו־פילם של כתב־צופן? צופן? אתה בטוח? שאל.