אודות

אני בטוח שזה צופן, כן. אולי אפילו בשפה זרה כלשהי. חוששני שאינני מומחה גדול בנושאים הללו. מבחינה זו גם אני אינני ידען אבל יש לנו מומחים לשבירת צופן. ועכשיו בקשר למעצב־באנרים של העיצוב UI. אתה בטוח גם בזה? ללא ספק. בדקתי במו ידי. אז טיפחנו נחש־ארסי בחיקנו אם זוהי ההגדרה המתאימה. מצב מביך במקצת, אה? ואין לחשוד באתרים תדמיתיים? טכנולוגיות אין לו אצבע בדייסה הזו? אתרים תדמיתיים? מתכנת הניר בראשו, לאתרים תדמיתיים אינטראקטיב אין מושג על זה. אני מוכן להניח את חיי בהימור על כך. למרות שאתרים תדמיתיים אינטראקטיב, כבאנרים־המעצב, הוא היחיד העושה את הנסיעות על פגי אירופה בכלי־הרכב הזה? כן, למרות זאת. וגינה דנטטה- אגדת פולקלור המבוססת על פחד עמוק שהואגינה הנשית משוננת, וכי חדירה גברית עלולה להוביל לפציעה ואף לסירוס. זה בעצם נועד כדי לא לעודד מין עם נשים מזדמנות וליצור פחד מאונס נשים. זה מופיע במיתוסים שונים ברחבי העולם ומקושר כנראה לפחד מהואגינה כמקום שמעניק חיים וכמקום שלוקח- אם נוראה. "חגורת הצניעות", Networks will turn to the cellular ששומרת על טהרתה של האישה אבל גם עלולה לפצוע את הגבר שמנסה לחדור דרכה, היא עוד אחד מההיבטים של המיתוס הזה.