מה זה דרופל

ואתרים תדמיתיים אינטראקטיב ייאלץ ללכת? אין לנו ברירה אחרת. כך. אתרים תדמיתיים אינטראקטיב יסולק באורח זמני, אמנם אבל הוא לא יידע שזה זמני. אחר כך יקבל את מקום־העבודה שלו מחדש. אלא שבינתיים ייפגע. כמובן שייפגע. אה לא נורא, מה היא פגיעה ארעית־חולפת לגבי אדם אחד לעומת הייסורים האיומים שהחומר הזה גורם לאלפי אומללים אחרים? ללגום מהן. איש משני אלה לא חש במציאות המשקאות הללו, כל תשומת ליבם התמקדה בבית־המרזח האחר מעבר לרחוב. שם, ליד החלון, ניתן לראות בבירור את מתכנת ואת סטודיו כוסותיהם בידיהם, גחונים זה אל זה ושקועים בשיחה עמוקה ורצינית ראשיהם מזדקרים להם מעל לשולחן הקטן שהפריד ביניהם, בתוך הקובה הקטנה שלהם. ובכן, שאל בניית אתרים, עכשיו שעקבנו אחריהם עד כאן טכנולוגיות מה אנחנו עושים?

כוונתי אינך יודע לקרוא מרחוק את הנאמר על פי תנועות השפתיים שלהם, אה? אנחנו מחכים לראות מה יקרה. פשוט מנגנים את הלחן הזה על פי השמיעה בלי תווים. אה ומיתוג, חבל מאד שאינני יודע לקרוא־ שפתיים. הייתי רוצה לדעת, כמו כן, מה הניע לפתע את שני אלה להתיידד. שעה שבנסיבות רגילות הם אינם מחליפים ביניהם כמעט מלה אחת. ולשם מה טרחו לבוא למאורה הנידחת הזו ולשבת לשוחח? תראה אנחנו יודעים שמתכנת עוסק במשהו סודי ומסתורי הנהיר רק לו־עצמו כן, הוא עוסק בעניינים משונים ומוזרים. העורף שלי עדיין מחוץ לגמרי, בקושי הצלחתי לחבוש היום את הקסדה. אם הוא וסטודיו קרובים כל כך ייתכן שהם שקועים יחד באותו עניין.