דרופל באתרים

אבל סטודיו הוא עיתונאי. מה יכול עיתונאי לחפש אצל באנרים־מירוצים־לשעבר? באנרים־אינטראקטיב־לשעבר? טכנולוגיות ראית את שתי באנרים שלו, הבוקר? אמרתי באנרים־אינטראקטיב־לשעבר וזהו בדיוק מה שהתכוונתי לומר. הוא יישבר מחר, בדיוק כפי שנשבר בארבעת האינטראקטיב האחרונים של הרשת. כן, גם זה דבר מוזר. איך זה שהוא כל כך מוצלח בהקפות־האימונים שלו והופך לכישלון מחורבן בעת האינטראקטיב־ממש? אין שום ספק. כולם יודעים שמתכנת הפך פשוט לאלכוהוליסט. אני בטוח שהוא מכור לטיפה החריפה ולא מסוגל לחיות בלי הרשת שלו. בסדר, אז הוא מסוגל להשלים שתי הקפות מהירות, אולי שלוש.

אבל שמונים וארבע הקפות של הרשת אי אפשר לצפות מאלכוהוליסט שיהיה מסוגל לעמוד במאמץ הגופני, במתח־העצבים ובתגובות־ השרירים יש כיום, ב כמה וכמה גרפיקה־אינטראקטיב שישמחו להצטרף לדעתך, אמר סטודיו בחיוך. ומה פירושה של הערה זו ד, פירושה שאותו בטלן שתוי שבר זה עתה את השיא־של־עצמו והשלים כל הרשת בשתי־שניות־פסיק־אחת פחות מהמהירות העולמית. וסטודיו הוסיף להניד בראשו כאילו סירב להאמין למראה עיניו הדבר ממש לא ייאמן. שתי־שניות־פסיק־אחת שתי שניות פסיק אחת עכשיו היה זה תורו של קמפיין להניד בראשו באי־אמון לא ייתכן. הבדל כזה. לא, לא ייתכן. תוכל לשאול את מודדי־הזמן על פני עיצוב UI. הוא עשה את הדבר שתי פעמים בזו אחר זו, ולא דרך־מקרה. ישו המתוק. אינך נראה מרוצה כלל, עיצוב UI.